Reinsvoll flyplass - ENRV

Flyplassen ligger ved Gotterud i Vestre Toten Kommune. Flyplassen er godkjent for VFR flyging i dagslys med fly med største tillatte startvekt på 5.700kg og med helikopter. Flyplassen er ikke godkjent for ervervsmessig flyging med flermotors fly med betalende passasjerer.

Flyplassen er konsesjonspliktig i henhold til luftfartsloven §7-5 og det er krav om teknisk/operativ godkjennelse i henhold til luftfartsloven §7-11.

ENRV 19-1 (klikk på bilde)
ENRV 19-2 (klikk på bilde)