Website

Ny hjemmeside

Det er lenge vært et ønske om å få oppgradert våres hjemmeside. Nå er vi endelig i gang.

Vi har valgt WordPress som plattform som er et videns kjent publiseringsverktøy.