Skogbrannvakt 2022

Lokale flyklubber på vingene for å hindre skogbrann

Lokale flyklubber har i 50 år gjort en viktig jobb med skogbrannovervåking. I år har de fått nye verktøy som gjør samarbeidet med 110-sentralen og lokale brannvesen enda bedre.

Brannvakt 2022

Forskriften om sivil statsluftfart stiller krav og vilkår for at vi skal kunne utføre Flytjenesteoppdrag og deretter få dekket kostnadene vi har ved dette. Det helt sentrale for oss er at vi utfører dette iht. et sikkerhetssystem som er godkjent av Luftfartstilsynet. NLF fikk i fjor sommer godkjent sitt sikkerhetssystem for Flytjenesten. Det er kun oppdrag som er beskrevet i sikkerhetssystemet som Flytjenesten kan kun utføre, og det må gjøres og dokumenteres iht. prosessene som er beskrevet i sikkerhetssystemet.

Dette kreves:

Noen av de viktigste elementene som må på plass for at vi/NLF kan si til Luftfartstilsynet at Flytjenesten opererer i tråd med sikkerhetssystemet som er godkjent er:

 • Dokumentere hvem som har hvilken rolle i Flytjenesten
  • Flytjenestekorpsledere
  • Flytjenestepiloter
 • Dokumentere opplæring og kompetanse
  • Flytjenestekorpsledere
  • Flytjenestepiloter
   • Kompetanse skal dokumenteres i TMS
   • Erfaring skal dokumenteres i flytjenesteportal
   • Tidligere beskrivelse av opplæring og trening har vært kortfattet (i beste fall) i håndbok og manual for Flytjenesten. Det pågår oppdatering av dette med bidrag fra flere, men dette vil det måtte jobbes videre med. Dokumentasjon nå må ta utgangspunkt i det som er ferdig.
 • Dokumentere godkjente oppdragsgivere
  • Redningstjenesten (SAR)
   • De to HRS’ene og politidistriktenes LRS’er er godkjente oppdragsgivere
  • Skogbrannvakt
   • Godkjente oppdragsgivere beskrives og meldes inn til Flytjenesten sentralt for å dokumenteres i portalløsning
  • Øvingsoppdrag
   • NLF er godkjent oppdragsgiver
 • Oppdrag må dokumenteres bedre
  • Etablering
  • Gjennomføring
  • Rapportering

Hvordan og hvem må gjøre hva for å oppnå punktene over:

 • Dokumentere hvem som har hvilken rolle i Flytjenesten
 • Dokumentere opplæring og kompetanse
  • Flytjenestekorpsledere – dokumenter egen kompetanse iht. prosess 3.1.2 og lagre den i klubbarkiv i flytjenesteportalen https://korps.flytjenesten.no
  • Flytjenestepiloter
   • Kompetanse skal dokumenteres i TMS – korpsleder må sikre opplæring og dokumentere kurs gjennomført i TMS https://tms.nlf.no, her trengs noen justeringer i TMS for at dette skal fungere etter hensikten. Det jobbes med oppdatering av dette.
   • Erfaring skal dokumenteres i flytjenesteportal – dette gjør hver enkelt pilot selv
  • Tilgjengelig opplæringsmateriell legges ut i arkiv i TMS/flytjenesteportalen – Flytjenesteadmin
 • Dokumentere godkjente oppdragsgivere
  • Redningstjenesten (SAR)
   • De to HRS’ene og politidistriktenes LRS’er er godkjente oppdragsgivere – Flytjenesteadmin
  • Skogbrannvakt
   • Godkjente oppdragsgivere beskrives og meldes inn til Flytjenesten sentralt for å dokumenteres i portalløsning iht. prosess 1.3.1 – korpsleder
  • Øvingsoppdrag
   • NLF er godkjent oppdragsgiver – Flytjenesteadmin
 • Oppdrag må dokumenteres bedre – dette håndteres i flytjenesteportalen https://korps.flytjenesten.noFlytjenesteadmin
  • Etablering – justeringer på skjema/dokumentasjon
  • Gjennomføring – justeringer på skjema/dokumentasjon
  • Rapportering

Brannvaktplan

Vakttelefon GTFK - 94795243


VAKTTELEFON - 947 95 243