Skogbrannvakt 2021

Lokale flyklubber på vingene for å hindre skogbrann

Lokale flyklubber har i 50 år gjort en viktig jobb med skogbrannovervåking. I år har de fått nye verktøy som gjør samarbeidet med 110-sentralen og lokale brannvesen enda bedre.

Brannvakt 2021

Ny felles avtale om skogbrannflyovervåking for Innlandet er signert. Avtalepartene er kommunene i Innlandet og Flyklubbenes Skogbrannvaktsamarbeidsutvalg (FSU) og Fylkesmannen i Innlandet.
Det er tre klubber i Oppland og fire klubber i Hedmark som er med på ordningen. Gjøvik og Toten, Valdres, Gudbrandsdal, Elverum, Hedmark, Trysil og Tynset.

Det er laget en felles ukeplan som viser hvilke klubb som har beredskap. Planen omfatter ukene 17-37. Det blir i hovedsak at flyklubbene flyr de samme rutene som de har gjort tidligere men at Gudbrandsdalen flyr i både Oppland og Hedmark. Rutene har betegnelsene Delta i Oppland og, Echo og Foxtrot i Hedmark.

Beredskapen starter i uke 17. I perioden fra og med uke 23 til og med uke 35 skal det flys minimum 1 gang per uke uavhengig skogbrannindeksen. Planlagte turer bør fortrinnsvis legges til lørdag/søndag men væremeldingen bør vurderes og kanskje man bør fly andre dager i uken hvis det er meldt dårlig helgevær.

Som man ser av beredskapsplanen vil det være 3 klubber som har vakt samtidig hver uke for innlandet. Ved stor skogbrannfare ønsker 110-sentralen at klubbene sprer sine faste turer til forskjellig tid på dagen, slik at man har et fly i lufta utover hele dagen. Det kan derfor bli aktuelt at vi blir dirigert til Hedmarken hvis 110-sentralen finner det nødvendig.

De som ønsker å være pilot og observatør melder fra til ukeansvarlig i så god tid som mulig og det blir lagt inn i bookingen. Innbyrdes bytting er mulig men sørg da for å underrette ukeansvarlig.

På kartet nedenfor kan du se alle tre rutene for Innlandet. Klikker du på de skraverte feltene får du navnet på ruta. Klikker du på tallene får du frem stedsnavn og koordinatene som definerer ruta.

ukeansvarlig rute delta

Dummy tekst

UKENAVNMOB
17Åge Ensrud95057452
18Gudbrandsdal
19Valdres
20Åge Ensrud95057452
21Valdres
22Åge Ensrud95057452
23Valdres
24Åge Ensrud95057452
25Valdres
26Gudbrandsdal
27Åge Ensrud95057452
28Valdres
29Åge Ensrud95057452
30Valdres
31Åge Ensrud95057452
32Valdres
33Åge Ensrud95057452
34Valdres
35Åge Ensrud95057452
36Valdres
37Åge Ensrud95057452
38